Oplysninger om vores behandling af din persondata


Vi er din dataansvarlige 

Moving Talent er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig herunder både kunder, kandidater, leverandører og samarbejdspartnere m.m. Ifølge den såkaldte persondataforordning, skal vi leve op til en række krav, som er opstillet af EU i forbindelse med behandling af persondata. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg, når du har udleveret din persondata til os. Vores persondatapolitik beskriver hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Din persondata anvendes udelukkende til vores arbejde med vikar- og rekrutteringsopgaver. Formålet med indsamlingen af personlige data er altså at vurdere og kontakte interesserede og kvalificerede kandidater til ledige stillinger hos eller for os.


Særligt samtykke for kandidater i vores CV-bank
Når du søger et job hos os eller ligger dine oplysninger i vores CV-bank, skal du ved indtastning bekræfte den formulerede samtykkeerklæring, som beskriver formålet med indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger. Din ansøgning sker gennem vores rekrutteringsdatabase, hvor dine data gemmes i henhold til samtykkeerklæringen.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er som følger:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Vores generelle sletning indtræffer efter 6 måneder såfremt du ikke godkender, at vi må beholde dine oplysninger yderligere.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Vores kontaktoplysninger

Moving Talent
Rosenørns Allé 31
1970 Frederiksberg C.

CVR-nr.: 31 30 15 05
Telefon: + 45 88 136 136
E-mailadresse: info@movingtalent.eu

Dokumentoplysning
Dette er tredje version af Moving Talents persondatapolitik opdateret d. 29. august 2022.
Første version af Moving Talents persondatapolitik er skrevet d. 15. maj 2018.