Personaletræning

Hos Moving Talent holder vi træningssessioner for vores personale, for hele tiden at forbedre samt tilegne nye færdigheder. Vedvarende fornyelse og forbedring af færdigheder og kompetencer, ser vi som en afgørende faktor for at kunne imødekomme vores partners behov i så mange givne situationer som muligt. Ved at træne vores event personale, ruster vi dem til at være gode i deres jobs, da de møder op med de nødvendige værktøjer til at udføre deres arbejde med den nyeste viden og bedste færdigheder.

Kontinuerlig træning er nøglen til at øge personalets motivation og deres præstation på stedet. Det skaber mobilitet og agilitet, så de bliver stærke i flere forskellige positioner og lærer at reagere og agere herimellem. Vi afholdte vores første førstehjælpskursus i Danmark, i august 2018. Vores personale arbejder med højprofilerede repræsentanter til kongresser, konferencer og firmaarrangementer, hvor de er i direkte kontakt med de deltagende gæster. Kurset leveres af vores partner; Danske Røde Kors, som giver dem de nødvendige færdigheder til at udføre HLR – hjerte-lungeredning.

Dette sikrer, at alle parter i samarbejdet er i et sikkert og trygt miljø, hvor vores personale kan hjælpe i tilfælde af, at der skulle opstå en nødsituation. ”Med hvert minut, der går fra en person kollapser med hjertestop, til han/hun får HLR, falder overlevelseschancen med 10%. Derfor er en hurtig førstehjælpsindsats altafgørende!”

Som medarbejder hos execute.dk, bliver det meget værdsat at have gode evner inden for tværkulturel kommunikation, da man med sikkerhed vil komme til at arbejde med internationale højtprofilerede personer fra hele verden. Som ny ansat vil execute.dk hjælpe med at give værktøjer, som øger forståelsen af kulturer og dermed gør samarbejdet bedre.